Katarzyna Lubnauer
Katarzyna Lubnauer

Katarzyna Lubnauer, nowa przewodnicząca Nowoczesnej, zawitała do Olsztyna. W hotelu Wileńskim spotkała się z dziennikarzami i mieszkańcami regionu. Poniżej kilka wypowiedzi Lubnauer na aktualne tematy:

Jaka Polska?

Chcielibyśmy Polski silnej, sprawnej, dobrze zorganizowanej  i wolnej w tym znaczeniu, że nie tłamsi swobód obywatelskich, przedsiębiorczości.  Ważny jest rozdział kościoła od państwa. Nowoczesna nie ma nic przeciwko religii, ona jest fundamentem naszej tożsamości, ale nie może być tak, że państwo konsultuje ustawy z kościołem, a ogromny strumień pieniędzy płynie do ojca dyrektora, jako dług wdzięczności za pomoc w kampanii wyborczej. Jesteśmy za świecką szkołą, nie chcemy religii w szkołach i nie powinna być ona finansowana przez państwo. Władza musi być maksymalnie przejrzysta, jawna, a wszystkie decyzje – np. finansowe – transparentne.

O samorządzie

Pieniądze powinny trafiać do samorządów, żeby nie był on uzależniony od państwa. Jeżeli samorząd dostaje dodatkowe zadania, to powinny iść za nimi dodatkowe pieniądze. W przyszłości powinno się zlikwidować urząd wojewody, bo obecnie powiela on de facto zadania marszałka województwa. Trzeba zmniejszyć liczbę radnych przynajmniej o 1/3. W Warszawie jest ponad 400 radnych. Za dużo. Radnym trzeba też dać lepsze narzędzia do działania. Jeśli radny chce gdzieś wyjechać służbowo, albo uzyskać jakąś ekspertyzę, to na wszystko musi uzyskać stosowną zgodę.

O służbie zdrowia

Musimy poprawić działanie służby zdrowia. Średnie wydatki w Europie w tym zakresie to około 8 proc. PKB, w Polsce 4.7. Światowa Organizacja Zdrowia mówi, że minimalny poziom bezpieczeństwa to 6,8 proc. Oznacza to, że wielu Polaków z własnych pieniędzy finansuje wydatki zdrowotne łatając tę wielką dziurę w wydatkach państwa. Poprawa jakości usług publicznych powinna być najważniejszym zadaniem ugrupowania, które reprezentuje ludzi aktywnych, płacących podatki.

O koalicji z Platformą

Oczywiście w takiej koalicji jest mniejszy i większy podmiot. Silniejszy i słabszy – partnerstwo musi odpowiadać różnicy sił, ale nie może być tak, żeby jeden podmiot zdominował drugi. Nie godzimy się na wejście do Platformy, tworzenie jednej partii. Uważamy, że Nowoczesna jest Polsce potrzebna. Mamy pomysł na Polskę, wiemy jaką Polskę chcemy zbudować. I tak długo jak jest Nowoczesna, nasz partner musi się bardziej starać.  Nie możemy być znowu skazani na wybór większego lub mniejszego zła. Polacy chcą mieć alternatywę, chcą mieć wybór również po stronie opozycji.

O szkodliwych ustawach

W tej kadencji sejmu powstało już przynajmniej kilka ustaw, które są szkodliwe dla rozwoju kraju. Np. ustawa o ziemi, która praktycznie paraliżuje możliwość swobodnego handlu gruntem wśród rolników, ograniczając możliwości inwestycyjne na wsi. Albo ustawa o aptekach, która tak ogranicza swobodę działalności gospodarczej, że właściciel apteki staje się w praktyce niewolnikiem właściciela od którego wynajmuje lokal. Dlaczego?


Jeżeli właściciel lokalu podnosi czynsz, to aptekarz ma do wyboru: albo zaakceptować pokornie nowe stawki, albo zrezygnować z lokalu wiedząc, że musi się ponownie starać o pozwolenie, na które może nie uzyskać zgody.


Z kolei ustawa o odnawialnych źródłach energii w praktyce likwiduje farmy wiatrowe w Polsce. Ustawa o handlu w niedzielę spowoduje negatywne konsekwencje w regionach przygranicznych, ograniczy wzrost gospodarczy, od którego przecież zależy dobrobyt obywateli. Klienci z Rosji, Białorusi, Ukrainy przyjeżdżali na zakupy w weekendy. Niemcy robili zakupy u nas, bo sami mają w niedziele ograniczenia w handlu. Ta ustawa jest bublem prawnym i wprowadza nierówność w obrocie gospodarczym. Posłużę się dowcipem: do centrum handlowego z napisem Orlen zajeżdża kierowca i pyta, gdzie tu można zatankować paliwo? Na trzecim piętrze – słyszy odpowiedź.

Posłuchaj wypowiedzi Katarzyna Lubnauer nt. szkodliwych ustaw PiS