Kazimierz Brakoniecki

 

Media doniosły że autorytarna nacjonalistyczna Cerkiew

rosyjska pojednała się z autorytarnym nacjonalistycznym

Kościołem polskim w celu zaciśnięcia sznura na szyjach rodaków

tak żeby nikt nie uciekł z braterskich uścisków religii nienawiści

żaden ateusz kosmopolita homo aborcjonista eutanazjastyk liberał

i inna niepoświęcona batogiem ogniem piekielnym ekskomuniką

niewierna i śmiertelna swołocz Jezus Maryja Jezus Maryja

a kto nie z nami ten przeciw nam Tak nam dopomóż Bóg

Spasiba.