15 C
Olsztyn
12 kwietnia 2024
reklama

Regulamin

Poniżej prezentujemy zasady przekazywania darowizn

 1. Darczyńcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
 2. Darowiznę można przekazać za pomocą e-przelewu za pośrednictwem usługi Dotpay.
 3. Przekazanie darowizny jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
 4. W przypadku zrezygnowania z możliwości przekazania darowizny na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie mają poniższe zasady i odpowiednie przepisy prawa.
 5. Zawarcie umowy następuje z chwilą przekazania darowizny przez Darczyńcę.
 6. Realizacja przekazania darowizny przelewem następuje po zaksięgowaniu wpłaty Darczyńcy na koncie.
 7. W przypadku płatności przelewem elektronicznym liczy się chwila uzyskania pozytywnej autoryzacji.
 8. Darczyńca może przekazać darowiznę za pomocą przelewu elektronicznego z użyciem aktualnie udostępnianych możliwości przez Dotpay. Płatności poprzez przelewy elektroniczne obsługiwane są przez Dotpay S.A.
 9. Jeżeli podczas dokonywania płatności pojawią się problemy – prosimy o kontakt.
 10. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 11. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Darczyńcy. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązujący prawem Newsbar deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 12. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Darczyńcy w podstronie Regulamin płatności na stronie internetowej Newsbar.pl.
 13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.