Beata Jakubiak

2365

Bez wątpienia należy do grona osób, dla których przesiadywanie przed telewizorem to strata czasu. Jest sołtysem Wójtowa, działa w Federacji Organizacji Socjalnych na WiM, animatorką zajęć dla dzieci i dorosłych i wolontariuszką.