Wolsztyńskiej galerii Stary Ratusz odbył się wernisaż wystawy zbiorowej pt. „Urojenia”. Kuratorem wystawy jest Jan Jakowicki, żeglarz i fotografik, który zaprosił na wystawę artystów kilku pokoleń.

Wśród wystawiających są: Joanna Bentkowska-Hlebowicz, Maria Bentkowska, Iwona Bolińska-Walendzik, Alicja Borsiak-Śleszyńska, Edyta Derecka, Jan Jakowicki, Jarosław Kowalski, Karolina Lewandowska, Elżbieta Milowicz, Artur NIchthauser, Eva Pohlke, Jarosław Puczel, Edward Ratuszyński, Marcin Sobczyk, Andrzej Wojnach, Wiesław Wachowski, Katarzyna Walendzik, Eda Yukov.