W Muzeum Nowoczesności prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz wręczył dwie nagrody: pierwszą, nagrodę historyczną im. Bohdana Koziełło-Poklewskiego odebrał prof. Radosław Gross z Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego za publikację nt. powojennych przemian gospodarczych na Warmii i Mazurach.

Nagrodę drugą, Grand Prix XVI Festiwalu „O Warmio moja miła” im. Feliksa Nowowiejskiego, odebrał chór Collegium Baccalarum. Były czeki, dyplomy, tort, kwiaty oraz koncert zespołu “Żywioły” Mateusza Cwalińskiego.

Relacja na zdjęciach. Fot. Newsbar.pl