Elektrownia wodna Pierzchały położona jest w odległości 1 km na wschód od wsi Pierzchały w gminie Płoskinia. Została wybudowana na lewym zboczu doliny rzeki Pasłęki w latach 1913 – 1916 przez Carla Heinza Ziese – zięcia elbląskiego przemysłowca, Ferdynanda Schichaua. Elektrownia zasilała w energię elektryczną elbląską stocznię Schichaua. Elektrownia działa do dzisiaj…