Warmińsko-Mazurski Klub Biznesu po raz 24 przyznał tytuły Osobowość Roku Warmii i Mazur. Tytuł honorowy Osobowości 2016 roku odebrał Mateusz Morawiecki – wicepremier, minister rozwoju i finansów. Wyróżnienie przyznano za “wybitne – jak czytamy w uzasadnieniu – dokonania na rzecz gospodarki wolnorynkowej, za skuteczne inicjatywy przy ściąganiu inwestorów zagranicznych do Polski, za podjęcie działań na rzecz likwidacji bezrobocia i ubóstwa, a także za zjednoczenie wielu osób i organizacji wokół wiary w sukces gospodarczy kraju”.

Warmińsko Mazurski Klub Biznesu zawsze był blisko aktualnej władzy. Prawie co roku wyróżniał kogoś z kręgów rządowych, ale tegoroczna decyzja nie wszystkim się podobała, zwłaszcza w kontekście uzasadnienia “za wybitne zasługi na rzecz gospodarki rynkowej…” -Pan Morawiecki robi wiele szkód w gospodarce – powiedział nam jeden z członków Klubu, który zbojkotował galę. A wybitne dokonania to skrajna przesada, jak na razie jego dokonania sprowadzają się do pokazu slajdów i ogólnikowych opracowań.

Wybór Morawieckiego zbiegł się ze zmianami w samym Klubie. Jego szefem jest teraz Waldemar Klocek, który zastąpił Henryka Kamińskiego. W ub. r. anty rządowe przemówienie H. Kamińskiego wzburzyło obecnego na sali v-ce ministra Zbigniewa Babalskiego, który w trakcie przemowy ówczesnego szefa Klubu wyszedł z sali. W tym roku przemówienie Klocka musiało się Babalskiemu podobać, bo wyczekał dłużej i opuścił galę dopiero wraz z v-ce premierem.

Tytuł „ Osobowość Roku Warmii i Mazur” otrzymali także:

  • W kategorii „działalność humanitarna” Ewa Błaszczyk – za działalność humanitarną na rzecz osób po ciężkich urazach neurologicznych
  • W kategorii „nauka” prof. dr hab. inż. Radosław Wiśniewski, dotychczasowy dziekan Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa UWM, a obecnie dyrektor Departamentu Polityki Geoinformacyjnej w Ministerstwie Cyfryzacji
  • W kategorii „sport” Karol Jabłoński – za wybitne osiągnięcia w sporcie żeglarskim
  • W kategorii „edukacja” Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Olsztynie

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz