Czy inwestowanie w fotovoltaikę jest opłacalne? Zdania na ten temat są podzielone. Z pewnością bez systemu wsparcia inwestycja prędko się nie spłaci. Jeśli jednak skorzystać z dofinansowania można mówić o zwrocie z inwestycji po 6-8 latach.

Ze statystyk prowadzonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie widać, że zainteresowanie fotovoltaiką jest w regionie ogromne. W ostatnim czasie, w ramach tzw programu Prosument (dotacja 40 proc. wartości projektu, pozostała kwota w formie pożyczki 1 proc.), powstało w regionie 278 mikroinstalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy ponad 1,56 MW. Ponadto zainstalowano 30 pomp ciepła oraz 5 kotłów opalanych biomasą, które mają produkować w ciągu roku 2225 GJ energii cieplnej.

W samym tylko powiecie olsztyńskim dofinansowanie z programu Prosument otrzymało ponad 100 beneficjentów.

Jak podaje portal gramwzielone.pl kolejny nabór wniosków z programu Prosument trwał zaledwie… trzy dni. W tym czasie złożono 130 aplikacji o szacowanej wartości około 5 mln zł.

Prawdopodobnie tylko część wniosków otrzyma dofinansowanie, bowiem – jak wcześniej informował Fundusz – w programie Prosument zostało zaledwie 2 mln zł.

W połowie października br. WFOŚiGW w Olsztynie informował, że w dwóch wcześniejszych naborach konkursowych na dotacje i pożyczki w programie Prosument przeznaczono ponad 15 mln zł, a od początku tego programu do końca lipca br. wpłynęło do Funduszu w Olsztynie ponad 550 wniosków o dofinansowanie, z czego 300 przeszło pozytywną ocenę formalno-merytoryczną.