Urząd Statystyczny w Olsztynie przygotował kolejną infografikę nt. sytuacji społeczno – ekonomicznej w regionie. Oto kilka wniosków nasuwających się z lektury komunikatu:

  • Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2017 r. było wyższe niż przed miesiącem, jak i w porównaniu do analogicznego miesiąca ub. roku.
  • W końcu lutego br. liczba bezrobotnych była niższa od notowanej w poprzednim miesiącu, niższa również w porównaniu do lutego ub. roku.
  • Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 14,7% i była niższa niż przed miesiącem, jak i w porównaniu do analogicznego miesiąca roku ub.
  • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w lutym br. było niższe w stosunku do poprzedniego miesiąca, wyższe natomiast w porównaniu do lutego ub. roku.
  • Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w IV kwartale 2016 r. wzrosły się o 0,6 % (w analogicznym okresie 2015 r. obniżyły się o 0,7%).

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz