We francuskim mieście Pau (Pireneje Atlantyckie) przebywa właśnie grupa olsztyniaków i zwiedza m.in. miejscową spalarnię śmieci, która jest miejscem edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży. Na zdjęciu naszego wysłannika młodzież szkolna w drodze do spalarni odpadów komunalnych w Pau.
We francuskim mieście Pau (Pireneje Atlantyckie) przebywa właśnie grupa olsztyniaków i zwiedza m.in. miejscową spalarnię śmieci, która jest miejscem edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży. Na zdjęciu naszego wysłannika młodzież szkolna w drodze do spalarni odpadów komunalnych w Pau.

Jak poinformował ratusz w cotygodniowym serwisie informacyjnym, firma “Dobra Energia dla Olsztyna” wybuduje w stolicy Warmii i Mazur instalację termicznego przekształcania odpadów komunalnych wraz z ciepłownią szczytową. Nowa elektrociepłownia i spalarnia uzupełnią deficyt ciepła powstały po zakończeniu przez Michelin Polska produkcji energii do miejskiej sieci ciepłowniczej. 

W marcu 2018 roku zorganizowano przetarg na wybór partnera, który ma wybudować instalację termiczną wraz z kotłownią szczytową, sfinansować nakłady inwestycyjne i zarządzać całym majątkiem przez 25 lat. Postępowanie poprzedzone było dialogiem technicznym, w którym udział wzięły 34 podmioty i prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. Każdy zainteresowany podmiot lub grupa podmiotów mogły złożyć ofertę bez żadnych wcześniejszych prekwalifikacji. 16 kwietnia, zgodnie z wyznaczonym terminem, wpłynęły trzy oferty.

Ostatecznie wybrana została oferta firmy “Dobra Energia dla Olsztyna” (dawniej Dovecot Sp. z o.o.). Po spełnieniu wszystkich formalności, kolejnym krokiem będzie zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym pomiędzy MPEC, a wybranym wykonawcą. Po zawarciu umowy wykonawca przystąpi do realizacji robót budowlanych. /kel/