Zmarł Janusz Wierzyński (1947-2023) znany olsztyński twórca. Zajmował się m.in. malarstwem, grafiką, rzeźbą, poligrafią, tkactwem artystycznym, grafiką użytkową. Uzyskał dyplom w 1973 r. w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi (wówczas Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych).

W latach 1976-1983 pełnił funkcję dyrektora Biura Wystaw Artystycznych. W 1989 r. został dyrektorem olsztyńskiego Domu Środowisk Twórczych, przewodniczył Warmińsko-Mazurskiemu Stowarzyszeniu Artystów Plastyków. Był autorem ponad 70 wystaw indywidualnych w Polsce i za granicą, m.in. w Toruniu, Rzeszowie, Warszawie, Szczytnie, w Rosji, na Węgrzech, w Austrii, Niemczech, na Ukrainie.

Posłuchaj archiwalnej rozmowy Barbary Fedoniuk z Januszem Wierzyńskim.