Ustępujący prezydent Olsztyna przyznał swoje doroczne nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianiu kultury i ochrony zabytków w 2023 r. Piotr Grzymowicz przyznał nagrody poniższym osobom:

Ewie Cichockiej – za całokształt działalności w dziedzinie twórczości artystycznej,
Beacie Brokowskiej – za całokształt działalności dziennikarskiej i popularyzatorskiej w dziedzinie kultury,
Annie Banasiak – za pracę twórczą w dziedzinie sztuki teatru,
Joannie Rostańskiej – za całokształt pracy twórczej w dziedzinie sztuk plastycznych,
Tomaszowi Sowińskiemu – za tworzenie kulturotwórczych wartości Olsztyna i regionu Warmii i Mazur,
Tomaszowi Woźniakowi – za pracę twórczą w dziedzinie sztuk plastycznych,
Katarzynie Korzeb – za całokształt pracy z okazji jubileuszu 30-lecia pracy zawodowej w obszarze kultury tanecznej,
Leszkowi Błaszkiewiczowi – za działania służące popularyzacji nauki w dziedzinie astronomii,
Zespołowi Wokalnemu Moderato – za całokształt twórczej działalności w dziedzinie muzyki z okazji 40-lecia zespołu.

Obejrzyj fotorelację z wydarzenia. Fot. Newsbar.pl