Immanuel Kant o Polakach nie miał najlepszego zdania. Wszystko u nich zaczyna się z pompą i przepychem, i ostatecznie zmierza do czegoś pospolitego i niskiego – pisał. Albo: mówią dużo o wolności, a jednak sprzedają ją przy każdej okazji.

Nie zmienia to faktu, że pochodzący z Królewca Kant należy do najwybitniejszych filozofów i myślicieli Oświecenia. Z okazji jego 300. urodzin (22 kwietnia) władze regionu ogłosiły rok 2024 Rokiem Kanta. Immanuel kilka razy odwiedzał nasz region. Przebywała w Jarnołtowie koło Zalewa i Gołdapi.

Właśnie w Gołdapi, dla uczczenia 300. rocznicy urodzin myśliciela zorganizowano Konferencję Filozoficzną, na którą zjechali polscy filozofowie. Poniżej kilka cytatów konferencyjnych i zdjęcia uczestników konferencji.

Fot. Newsbar.pl

prof. Magdalena Środa, Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

Kant proces wychowania dzieli na trzy etapy: kształcenie, ćwiczenia i specjalizację. Cały porządek wychowania idzie w kierunku od przymusu zewnętrznego do przymusu wewnętrznego. Mówi o obowiązkowości, która jest dla Kanta fundamentalna, mówi o ćwiczeniach fizycznych, pozyskiwaniu pewnych umiejętnościach bycia posłusznym. Kant twierdził, że chodzimy do szkoły nie koniecznie po to, żeby się czegoś nauczyć, ale po to, aby nauczyć się posłuszeństwa, które powinno być społeczną normą.

Wychowanie powinno wzmacniać charakter, aby nie ulegał on skłonnościom i realizował cenne w życiu społecznym własności takie jak np.: wielkoduszność, szczodrość, prawdomówność, godność osobista. Miał wyjątkową niechęć do wszystkiego co wiązało się z rozpustnością czyli trwonieniem majątku, zdrowia. Twierdził, że trzeba być człowiekiem absolutnie szczerym, życzliwym, nie być zawistnym. Tym ostatecznym celem wychowania jest zrealizowanie w sobie idei człowieczeństwa, aby jedyną pobudką do działania było prawo moralne.

prof. Paweł Waszkiewicz, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu  Warszawskiego

Kant postrzegał karę jako funkcję sprawiedliwościową, która była odwetem za złamanie prawa. Z jednej strony Kant cywilizował odwet, który wcześniej przekraczał skalę czynu sprawcy. Odchodził od zasady Hammurabiego “oko za oko, ząb za ząb”, jednak wciąż w jego myśleniu dominowała kara śmierci lub okaleczenie za popełnienie niektórych przestępstw.

Największy myśliciel Oświecenia postulował karę kastracji za homoseksualizm i karę śmierci za stosunek homoseksualny.

prof. Włodzimierz Lorenc, Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

Kant w swojej filozofii religii próbuje odpowiedzieć na to co się będzie działo z nami po śmierci. Nie przyjmuje żadnych treści objawionych, nie korzysta z twierdzeń religii instytucjonalnej, tylko na drodze rozumowej uważa, że można na to pytanie odpowiedzieć. Z uwagi na warunki życia czy z uwagi na to, że śmierć przychodzi w sposób nieoczekiwany, Kant uważa, że gdyby na tym kończyło się ludzkie życie to byłoby to niesprawiedliwe.

Ocena ze strony Boga nie mogłaby być miarodajna i dlatego Kant uważa, że rozum wskazuje na możliwość dalszego istnienia człowieka w innym miejscu kosmosu i będzie on miał wtedy dostateczną ilość czasu żeby rozwinąć w sobie  doskonałość moralną.

Dopiero po rozwinięciu swoich możliwości moralnych Bóg będzie mógł dokonać osądu ludzkiego postępowania i udzielić człowiekowi tego poziomu szczęśliwości na który zasługuje.