Dzień Europy – 9 maja przypada rocznica podpisania historycznej Deklaracji Schumana. W swoim przemówieniu wygłoszonym w Paryżu w 1950 r. Robert Schuman (ówczesny francuski minister spraw zagranicznych) zaproponował nową formę współpracy politycznej w Europie, która uniemożliwiłaby wybuch nowej wojny.

Jego pomysł polegał na utworzeniu ponadnarodowej instytucji europejskiej sprawującej zarząd nad całą produkcją węgla i stali. Traktat powołujący do życia tę instytucję podpisano już w rok później. Plan Schumana uważa się za zalążek tego, czym dzisiaj jest Unia Europejska.

[cpm-player skin=”classic-skin” width=”100%” playlist=”true” type=”video”] [cpm-item file=”/wp-content/uploads/2020/05/70-lat-Wspólnoty-Europejskiej.mp4″]70 lat Wspólnoty Europejskiej[/cpm-item] [/cpm-player]