Norymberga, drugie największe miasto dzisiejszej Bawarii, a w średniowieczu jedno z kluczowych miast historycznej krainy Frankonii. Miasto wyróżnia zachowana średniowieczna fortyfikacja. Historyczna część miasta do dziś otoczona jest długim na cztery kilometry murem. Miasto kojarzone jest często z procesami norymberskimi.