Pałac w Pacółtowie (między Olsztynkiem, a Grunwaldem) wzniesiono w 1797 roku. W połowie XIX wieku przeprowadzono jego rozbudowę, a w 1913 roku przebudowano. Po drugiej wojnie światowej na terenie majątku utworzono PGR, w pałacu umieszczono biura i mieszkania pracownicze. Obecnie w pałacu znajduje się hotel.

Fot. Newsbar.pl