Od 27 lat w Biskupcu działa koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, które profesjonalnie i kompleksowo pomaga osobom niepełnosprawnym w każdym wieku oraz ich rodzicom. Stowarzyszenie to grono ludzi wielkich serc, na czele z przewodniczącą Jadwigą Marzjan.