Dane statystyczne z ostatnich lat pokazują, że Olsztyn szybko się bogaci. W ciągu ostatnich ośmiu – dziewięciu lat budżet Olsztyna wzrósł o ponad sto procent.

Oj, chciałoby się, aby podobne przyrosty miały nasze budżety domowe…