Kiedyś to były telegramy… Jak wyglądały i jakie zawierały treści przypomniało nam Muzeum Warmii i Mazur podczas wernisażu wystawy pn. Telegramy patriotyczne.

Ozdobne blankiety listowe, wydawane od 1895 do 1939 r. „ku pokrzepieniu serc”, wysyłane były z życzeniami zarówno przez chłopów, mieszczan jak i przedstawicieli ziemiaństwa. Ich bogata symbolika narodowa pokazuje, jak kształtowała się w okresie zaborów wyobraźnia historyczna Polaków.

Oprócz telegramów na wystawie zaprezentowano obrazy i biżuterię patriotyczną

Ekspozycja nawiązuje do takich wydarzeń z historii regionu: jak bitwa pod Grunwaldem, II pokój toruński, objawienia gietrzwałdzkie, plebiscyt 1920 r. oraz ogłoszenie „Prawd Polaków” w 1938 r. Oprócz telegramów na wystawie zaprezentowano obrazy i biżuterię patriotyczną. Wystawiane przedmioty pochodzą ze zbiorów Muzeum Warmii i Mazur, Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Poznaniu oraz Biblioteki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Poniżej kilka migawek z wystawy. Fot. Newsbar.pl