Wilk-Yaridiz

2094

Fundacja dla Rodaka ze swoją prezes Joanną Wilk-Yaridiz przygotowuje kolejne działania, które mają wspomóc Polaków mieszkających za granicą – projekcję filmu o rodakach w Kazachstanie oraz Bal dla Rodaka. Od wielu lat w akcję fundacji włączają się szkoły, instytucje, pisarze, wydawnictwa, kibice piłkarscy, od niedawna także samorządy.