Posłuchaj archiwalnego reportażu radiowego pt. Zakłócenia w odbiorze. Jego autorami są olsztyńscy dziennikarze: Władysław Bogdanowski oraz ś.p. Andrzej Śleszyński.

Reportaż został nagrany w 1990 roku. Jego bohater zgodził się mówić, kiedy uznał, że po zmianach ustrojowych w 1989 roku nie obowiązuję już go tajemnica służbowa, którą objęte było funkcjonowanie zagłuszarki w Lidzbarku Warmińskim. W ten sposób powstał unikalny dokument historyczny, bezpośrednia relacja osoby, która zajmowała kierownicze stanowisko w tej nietuzinkowej instytucji.

Autorzy audycji, chcąc nadać jej bardziej atrakcyjną formę postanowili do narracji bohatera dołączyć fragmenty oryginalnych audycji RWE odnoszących się do niektórych fragmentów opowieści. Uzyskanie tych fragmentów audycji było w owym czasie możliwe jedynie u źródła, czyli w Radiu Wolna Europa w Monachium. Zwrócili się zatem z oficjalną prośbą o udostępnienie stosownych nagrań. Przy okazji poinformowali również RWE o treści audycji, w której fragmenty nagrań mają być wykorzystane.

wysłuchanie opowieści człowieka zagłuszającego ich audycje, było niezwykle emocjonalnym przeżyciem

Szefowie programowi Wolnej Europy zainteresowali się tym projektem i zamówili reportaż do emisji na swojej antenie. Audycja została nadana nie tylko na antenie RWE, ale też odtwarzano ją na dorocznych spotkaniach emerytowanych pracowników tego radia, dla których wysłuchanie opowieści człowieka zagłuszającego ich audycje, było niezwykle emocjonalnym przeżyciem.

Audycja przetrwała dzięki dbałości o archiwa w RWE. Dotrwała tam do końca funkcjonowania tego radia, po czym została przekazana wraz z innymi archiwaliami Polskiemu Radiu SA w Warszawie i jest dostępna na portalu Polskiego Radia w dziale zbiorów zatytułowanych “Radia Wolności”.

Radiostacja w Lidzbarku Warmińskim (wówczas Heilsberg), która nadawała program radiowy z rozgłośni w Królewcu, została oddana do użytku 21 czerwca 1930 roku.

Zbudowano dwa, wysokie na 102m maszty, z amerykańskiej sosny smołowej z mosiężnymi śrubami. W budynku mieściła się hala nadawcza i hala maszynowa wyposażona w silnik do agregatu prądotwórczego oraz transformator.

W Prusach Wschodnich była to druga radiostacja po Królewcu (która rozpoczęła nadawanie w 1924r.) i początkowo nadawała pod nazwą Heilsberg, mimo że program powstawał w studio w Królewcu. Wkrótce jednak nadano jej nazwę Koenigsberg I. Dzięki uruchomieniu radiostacji w Heilsbergu sygnał radiowy docierał do całej prowincji.

Po wojnie stacja lidzbarska przez wiele lat mieściła nadajniki zagłuszające odbiór Radia Wolna Europa i innych zachodnich stacji nadających po polsku. W połowie lat 50 nadano z Lidzbarka pierwszy sygnał radiowy Rozgłośni Polskiego Radia w Olsztynie.

Zdjęcia archiwalne – reprodukcje przedwojennych kart pocztowych