Od wielu lat stara się zmieniać swoje najbliższe otoczenia i namawia sąsiadów do aktywności. Z zawodu jest grafikiem komputerowym, z pasji artystką, społecznikiem i miłośniczką Warmii, na której mieszka. Rozmowa o zmieniającym się Wipsowie, pomysłach aktywizujących mieszkańców oraz artystycznych działaniach.