Komisja Europejska zatwierdziła dziś inwestycję w wysokości ponad 145 mln euro z Funduszu Spójności na modernizację i elektryfikację odcinka linii kolejowej między Ełkiem a Giżyckiem – dowiadujemy się z komunikatu prasowego przesłanego nam przez biuro w Brukseli.

Dzięki realizacji inwestycji skróci się czas przejazdu pociągów oraz zwiększy się przepustowość odcinka, co z kolei umożliwi zwiększenie częstotliwości i punktualności połączeń regionalnych oraz połączeń z zachodnią i południową Polską. Zapewni to również lepszą komunikację dla obszaru Giżycka, który, ze względu na swoje położenie na Pojezierzu Mazurskim, jest kluczowym lokalnym ośrodkiem gospodarczym generującym ruch towarowy oraz destynacją turystyczną.

Na odcinku kolejowym o długości 49,144 km poprawiony zostanie stan torów kolejowych oraz wprowadzona elektryfikacja. Przebudowa systemów odprowadzających wodę umożliwi podłączenie do zasilania całego odcinka Ełk-Korsze. Zainstalowane zostaną przewody trakcyjne i linie zasilające. Prace obejmą również wymianę i wzmocnienie materiałów pod torami, aby umożliwić przejazd cięższych składów.

Komisarz do spraw spójności i reform Elisa Ferreira powiedziała: „Ten projekt modernizacji polskiej infrastruktury kolejowej zaowocuje szybszymi i częstszymi połączeniami kolejowymi dostępnymi dla obywateli, a także sprawi, że koleje i drogi staną się bezpieczniejsze i bardziej dostępne dla osób niepełnosprawnych. Po raz kolejny polityka spójności pokazuje, że realnie poprawia życie obywateli w terenie, zwłaszcza tych najbardziej potrzebujących”.