Kazimierz Brakoniecki

Oświecenie – poświęcenie

1.

Islamski faszysta młody Czeczen

pod Paryżem obciął głowę nauczycielowi,

bo ten pokazał uczniom karykatury Mahometa,

jako dowód na republikańską wolność słowa.

 

Nie była to ścięta na gilotynie głowa Ludwika XVI

ani narcystycznego terrorysty Robespierre’a,

nie była to też głowa poety Apollinaire’a,

który, aby zostać Francuzem,  walczył na froncie

pod ściętą głową słońca w imię krwi symbolów.

 

Samuel Paty miał muzułmańskie dzieci imigrantów

nauczyć szacunku dla republiki i tolerancji,

ale się przeliczył, spojrzały na niego oczy

bożka religii nienawidzącego wolności.

 

Tak jak w Polsce w imię kościelnej tyranii

religianci prześladują wolne i czułe kobiety,

które nie godzą się rodzić katolickim talibom

turbany ze stuły i poświęcone zygoty.

16 X 2020/2022

2.

Persja to nie Iran, perskie oko to nie kabaret

ani zabronione czytanie między sutrami Koranu,

ani tym bardziej dowcipne uwodzenie kobiet;

to zabijanie młodości spod zmrużonych oczu turbanu,

za którym kryje się czaszka islamskiego łotra.

 

Mahso Amini, która jako pierwsza zginęłaś

w kazamatach modlącej się torturami tyranii,

tylko dlatego że wyznałaś kobiecość i piękno,

klękam przed twoim poświęceniem i wołam:

kobiety- wolność- życie- kobiety- życie i wolność.

 

W jakiej świątyni prawdy

twoja śmierć stanie się kamieniem węgielnym,

kamieniem ofiarnym,

szlachetnym kamieniem wolności?

 

3.

Całe świadome istnienie byłem heretykiem,

szukając etycznego Boga w niepokornym Synu,

a nie w despotycznym i niemoralnym Ojcu,

który stworzył życie na podobieństwo niewoli,

w końcu dałem sobie spokój z tą wojną na górze:

diabeł tkwi w szczegółach waszego boga,

śmierci i nienawiści absolut jest zawsze potrzebny.

 

4.

Tak było i zdało się że to koniec

kryminalnej historii monoteistycznych religii,

teologicznych alienacji rasy- klasy- narodu,

ale wróg jest pilnie potrzebny i groźny,

zawsze niewierny i warto w niego uwierzyć,

wtedy łatwiej kopie się masowe groby wolności,

wtedy chętniej zabija się niebezpieczne istoty,

które prawdę widzą żywymi oczami,

zbuntowane Siostry i Córki naszej Ziemi Matki.

9-16 X 2022