W galerii Stary Ratusz WBP otwarto wystawę fotograficzną Piotra Wójcika (dawniej Gazeta Wyborcza) pt. „Sprawiedliwość” prezentującą szykanowanych sędziów, adwokatów i prokuratorów. Po wernisażu odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli:

– sędzia Dorota Zabudowska, Sędzia Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe, członek Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia,

– sędzia Paweł Juszczyszyn, Sędzia Sądu Rejonowego w Olsztynie,

– prokurator Ewa Wrzosek, Prokurator Prokuratury Rejonowej dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, członek stowarzyszenia Lex Super Omnia,

– prokurator Jarosław Onyszczuk, Prokurator Prokuratury Rejonowej dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, członek stowarzyszenia Lex Super Omnia

Wystawa czynna do 17 sierpnia 2022 r.