Barczewska synagoga. Koncert plenerowy. Wystąpili:

Warmia Klezmer Band,
chór Collegium Baccalarum,
chór Moderato z Barczewa
Prowadzenie: Mariusz Bojarowicz

Fot. Newsbar.pl