Podczas dzisiejszego “dnia nabytków” zorganizowanego na zamku w Olsztynie pokazano dary i zakupy obiektów muzealnych w 2021 r.

Ciekawy zbiór przekazał w ubiegłym roku poznaniak Henryk Gromadecki, syn Wojciecha Gromadeckiego, nauczyciela z przedwojennej szkoły polskiej w Olsztynie (wcześniej w Brąswałdzie w latach 1931-34). Są to nieznane zdjęcia oraz album fotograficzny dokumentujący życie olsztyńskiej szkoły polskiej w latach 1934-38.

Dodatkowo Henryk Gromadecki przekazał dzisiaj dokumenty ojca, jak. np. świadectwo dojrzałości, odręczny życiorys oraz przechowywaną w domowym archiwum “Gazetę Olsztyńską” z 23 października 1938 r. (nr 248 – czwarty zachowany w zbiorach polskich).

Henryk Gromadecki przekazuje Danucie Syrwid z Domu “Gazety Olsztyńskiej” oryginalny egzemplarz “Gazety Olsztyńskiej” z 23 października 1938 r. Fot. Newsbar.pl

***

Wojciech Gromadecki urodził się 14 maja 1906 r. w Sierakowie (obecnie woj. wielkopolskie). Ukończył Seminarium Nauczycielskie w Czarnkowie i w latach 1926-1931 pracował w szkołach powszechnych na Kujawach. W 1931 r. Związek Obrony Kresów Zachodnich skierował Gromadeckiego do pracy w oświacie polskiej na terenie Niemiec, do szkoły polskiej w Brąswałdzie. Następnie, w 1934 r., po założeniu szkoły polskiej w Olsztynie został on kierownikiem nowo powstałej placówki. W 1938 r. Gromadecki, na własną prośbę, został przeniesiony do pracy w Dąbrówce Wielkiej na tzw. Pograniczu. Jeszcze przed wybuchem drugiej wojny światowej, w czerwcu 1939 r. władze niemieckie odebrały mu prawo nauczania. Od 1945 r. organizował szkolnictwo na ziemi lubuskiej, m.in. pełniąc funkcję inspektora szkolnego na powiat trzcianecki (obecnie woj. wielkopolskie). Zmarł 1 marca 1954 r. w Puszczykowie pod Poznaniem.