Takiej muzyki słuchał zapewne Krasicki. W rocznicę urodzin Ignacego Krasickiego przypadającą 3 lutego, na klawesynie będącym kopią instrumentu z epoki, zagrała dziś na zamku w Lidzbarku Warmińskim artystka Ewa Mrowca.

-Zagrałam muzykę, którą mógł tutaj słuchać sam biskup Ignacy Krasicki — powiedziała klawesynistka. -Zarówno instrument jak i kompozycje są z czasów, gdy żył Ignacy Krasicki

Klawesyn, zdobiony 22-karatowym złotem stanął w wielkim refektarzu lidzbarskiego zamku. Instrument jest repliką XVII-wiecznego oryginału znajdującego się w muzeum w Wersalu. Replika przyjechała na Warmię z Bydgoszczy.

Oryginał klawesynu został zbudowany w 1628 roku w warsztacie Jana Johannesa Ruckersa w Antwerpii. Jeden z najsłynniejszych francuskich dekoratorów ozdobił go różnymi wzorami.

Ewa Mrowca jest absolwentką krakowskiej Akademii Muzycznej, Guildhall School of Music & Drama w Londynie oraz Schola Cantorum Basiliensis w Bazylei.

Fot. Newsbar.pl