Odwiedzamy Łowicz i tamtejsze prywatne muzeum strojów łowickich. Właścicielka muzeum, działającego zupełnie poza strukturami państwa, z pasją i kosztem własnym, zbiera stare pasiaki, poddaje stroje renowacji, później je wypożycza.

Można tylko podziwiać indywidualną odmienność każdego stroju, ściśle podporządkowaną regułom czasu i miejsca, czyli parafii z której pochodzą.

Łowiczanie nadal chętnie korzystają ze swoich strojów ludowych. Zakładają je na ważne uroczystości rodzinne i religijne: chrzty, komunie, bierzmowania, śluby i wesela. Są też strojami “służbowymi” przy okazji pielgrzymek i dożynek oraz do asysty procesyjnej podczas kościelnych świąt.

Niżej fotoreportaż z łowickiego muzeum. Fot. Newsbar.pl