Dzisiaj 18 II w porannej audycji PR pr. II wysłuchałem wystąpienia prof. Jana Żaryna w sprawie powołania Instytutu Dziejów Myśli Narodowej, który na falach ogólnopolskiego radia programu II entuzjastycznie popierał ideę polskiego faszyzmu narodowego oraz tego korporacjonistycznego (typu włoskiego, hiszpańskiego, portugalskiego symbolizowanych nazwiskami Mussolniego, Franco, Salazara) jako najlepszej alternatywy między komunizmem a demokracją. Poglądy polityczno-społeczne, popierające totalitarne ideologie, jak komunizm czy faszyzm, są zabronione w przestrzeni publicznej, a mimo to w ogólnopolskim, publicznym, poświęconym “wysokiej kulturze” programie radiowym są upowszechniane jako popierane i wzorcowe.

Protestuję przeciwko szkodliwej dla polskiej racji stanu propagandzie katolicko-faszystowskiej w oficjalnych, publicznych mediach.

Zrywam jakikolwiek kontakt – chociaż ostatnio on i tak nie był mocny – z bliskim mi kiedyś pr II PR, jak i z każdym tego typu partyjno-ideologiczno-wyznaniowym publikatorem opartym na kłamstwie, cynizmie, obłudzie.

Kazimierz Brakoniecki
członek Pen Clubu, SPP