Mieszkańcy Olsztyna opowiedzieli się przeciw nocnej prohibicji i ograniczeniom w sprzedaży alkoholu – wynika z przeprowadzonych przez urzędników konsultacji społecznych.

Z kolei w ankiecie Stowarzyszenia “Wizja Lokalna” zdecydowanie poparli projekt utworzenia stref grillowych, w których możliwe byłoby wypicie niskoprocentowego alkoholu pod tzw. “chmurką”.

Konsultacje społeczne w sprawie nocnego zakazu sprzedaży alkoholu trwały w dniach 5-20 lipca, na pytania odpowiedziało ponad 1700 osób.

W zorganizowanej przez społeczników z “Wizji Lokalnej” ankiecie, w której udział wzięło ponad 1000 osób,  96% ankietowanych opowiedziało się za wyznaczeniem na wzór chociażby Warszawy, Poznania czy papieskich Wadowic, specjalnych stref grillowych umożliwiających wypicie piwa lub wina pod tzw. “chmurką”.

Mieszkańcy jasno wskazali władzom, że powrotu do czasów PRL sobie nie życzą. Co więcej w zdecydowanej większości są za liberalizacją podejścia do alkoholu na świeżym powietrzu. Naszą zgłoszoną już radnym i prezydentowi propozycją jest wypracowanie kompromisu umożliwiającego mieszkańcom legalne i podkreślamy – kulturalne, zrobienie grilla przy butelce piwa czy lampce wina w miejscach, w których i tak od lat się spotykają – mówi Paweł Klonowski, przewodniczący Stowarzyszenia “Wizja Lokalna”.

Uzyskane wyniki badań są kompletnym zaprzeczeniem dotychczasowych działań Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień, który powołując się na rozmowy z Uniwersytetami III Wieku, Kurią Arcybiskupią, radami osiedli i organizacjami pozarządowymi, przygotował uchwałę całkowicie zakazującą sprzedaży alkoholu w godzinach 22-6, sprzeciwiając się też miejskim “grillowiskom”. Uchwała w ostatniej chwili nie została poddana pod głosowanie, a sprawa skierowana do konsultacji.

W czwartek, 26 lipca br. olsztyńscy radni wprowadzili zakaz sprzedaży alkoholu w godz. 22-6.