124 prace 27 autorów wpłynęły na I Ogólnopolski konkurs na rysunek prasowy im. Aleksandra Wołosa, który organizuje olsztyński oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

Część prac konkursowych można już oglądać w Galerii Stary Ratusz, a pozostałe od 20 lutego, w bibliotece UWM. Na obu ekspozycjach zostaną zaprezentowane także prace patrona konkursu, Aleksandra Wołosa.

W konkursie wystartowali rysownicy publikujący w internecie, prasie lokalnej i w prasie centralnej jak np. w Gazecie Wyborczej, Super Expressie, Gazecie Polskiej, Angorze, Tygodniku Nie, Tygodniku Solidarność, Trybunie, Tygodniku Przegląd itd. Jury będzie miało trudny orzech do zgryzienia bowiem konkurs zdominowały tytuły nie popierające obecnej władzy, w przeciwieństwie do Stowarzyszenia. Obstawiamy, że laureatem zostanie nie ten kto powinien…

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się podczas Gali Dziennikarzy Warmii i Mazur, 24 lutego 2019 r. Patronat honorowy nad konkursem objęło Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego.

Przypomnijmy, że Aleksander Wołos to olsztyński rysownik i karykaturzysta zmarły w 2014 r. (ur. 1934 r.). Od 1955 r. publikował w prasie regionalnej i w ogólnopolskich pismach satyrycznych. Był autorem ponad 100 projektów okładek książek. Opublikował cztery zbiory rysunków satyrycznych oraz trzy albumy malarstwa pastelowego. Na swym koncie miał pomad 60 wystaw indywidualnych. Był odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. /kel/

Obejrzyj kilka prac konkursowych