Na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim zainaugurowano drugą edycję Akademii Biznesu. Podczas inauguracji absolwenci otrzymali świadectwa ukończenia Akademii, a nowo przyjęci certyfikaty uczestnictwa.

Akademia Biznesu to jedyna tego typu forma edukacji w Polsce przeznaczona dla studentów i doktorantów. Uczestnicy Akademii w trakcie dwóch semestrów nauczania biorą udział w zajęciach teoretycznych z zakresu finansów, zarządzania, marketingu, promocji. Przechodzą także krótkie staże w firmach i przedsiębiorstwach.

Zadaniem Akademii jest przygotowanie przedsiębiorczych studentów do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. /Kel/