Konkurs na granty na kapitał obrotowy został anulowany. Przypomnijmy, że chodziło o rozdzielenie ok. 40 mln zł wśród mikro i małych firm poszkodowanych w okresie pandemii. Pisaliśmy o tym w artykule pt. “Cyberwałek na sto procent“. Zarząd Warmińsko – Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego nie uzasadnia swojej decyzji, przytacza tylko na stronie internetowej lakoniczny komunikat, który publikujemy poniżej.

Dobrze się stało, że konkurs został anulowany. Każde inne rozwiązanie byłoby złe. Apelowaliśmy o to w naszych publikacjach ponieważ zbyt dużo było sygnałów o nieuczciwości w naborze. Naszym zdaniem złe były także zasady naboru w konkursie, który promował cwaniactwo, a nie rzeczywisty spadek obrotów. Sądzimy, że teraz Agencja opracuje nowe zasady naboru w konsultacji ze środowiskiem przedsiębiorców.

Swoją drogą to dziwi nas, że w obronie małego biznesu nie stanęły lokalne organizacje przedsiębiorców, różne kluby biznesu, pracodawców itd (protest do marszałka województwa skierowała tylko organizacja z Gdańska). Także lokalni politycy (nie licząc dwóch z opozycji) schowali głowy w piasek.

Raz jeszcze siłe pokazał internet i jego media społecznościowe. To dzięki krytyce i protestom wyrażanym na forach internetowych zarząd Agencji podjął jedynie słuszną decyzję. Bar


Zarząd WMARR S.A. w Olsztynie na podstawie § 12 ust.4 pkt.1 Regulaminu naboru w ramach wezwania do składania wniosków o granty na Kapitał obrotowy RPO WiM na lata 2014-2020, Projekt nr RPWM.01.03.05-28-0001/20 „Wsparcie antykryzysowe dla mikro i małych przedsiębiorstw Warmii i Mazur” podjął decyzję o anulowaniu naboru wniosków.

Informacja o nowym naborze ukaże się w najbliższym czasie.