Komisja Europejska zatwierdziła dziś zmianę Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, aby umożliwić dalsze inwestycje w usługi opieki zdrowotnej i zrekompensowanie strat finansowych, jakie poniosły przedsiębiorstwa w związku z pandemią COVID-19.

Komisarz do spraw spójności i reform, Elisa Ferreira, powiedziała, że celem zmiany programu regionalnego jest wykorzystanie około 15 mln euro z unijnych funduszy polityki spójności na zakup sprzętu medycznego. Obejmuje to między innymi: 6 respiratorów, karetkę pogotowia ratunkowego, 11 defibrylatorów, 40 łóżek szpitalnych dla oddziałów intensywnej terapii, jak również sprzęt do dezynfekcji i dekontaminacji w szpitalach w Olsztynie, Ostródzie, Elblągu, Ełku, Giżycku, Dobrym Mieście i Węgorzewie oraz wsparcie dla regionalnej stacji sanitarno-epidemiologicznej. /kel/