Andrzej Małyszko, pasjonat lokalnej historii z podolsztyńskiej Rusi, autor publikujący na naszym portalu, otrzymał od prezydenta Węgier Złoty Krzyż Zasługi. Krzyż wręczyła podczas uroczystości w Warszawie ambasador Węgier w Polsce, Orsolya Zsuzsanna Kovács.

W liście gratulacyjnym do Andrzeja Małyszko prezydent Węgier János Áder napisał mn.in.:

Nadaję panu Andrzejowi Małyszko, członkowi Stowarzyszenia Miłośników Rusi nad Łyną, Węgierski Złoty Krzyż Zasługi w dowód uznania za działalność na rzecz odkrywania pamiątek kultury i historii Węgier na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i ich prezentację.

 

Andrzej Małyszko jest pasjonatem historii lokalnej. Z jego inicjatywy w kościele w Bartągu zawisła tablica upamiętniająca pobyt Węgrów na Warmii, a w Gągławkach otwarto Trakt Rodu Kalnassy. Z wpisami Andrzeja Małyszko opublikowanymi na naszym portalu można zapoznać się tutaj. /Kel/