Sąd Okręgowy w Elblągu uchylił wyrok sądu pierwszej instancji skazujący Czesława Małkowskiego na karę 5 lat bezwzględnego więzienia. Orzeczenie sądu I instancji w części dotyczącej skazania za gwałt i usiłowanie gwałtu zostało uchylone, a sprawa będzie przekazana do ponownego rozpoznania przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.

SO utrzymał natomiast wyrok w części umarzającej zarzuty molestowania. Małkowski jest też prawomocnie uniewinniony (przedawnienie) od zarzutu usiłowania molestowania.

Proces przed pierwszą i drugą instancją był niejawny. Niejawne też były uzasadnienia wyroku. Jak się dowiedzieliśmy nieoficjalnie przed sądem w Elblągu stanął nowy świadek, który wcześniej nie był przesłuchiwany w śledztwie. Prawdopodobnie jego zeznania miały znaczący wpływ na ostatnią decyzję sądu.

Czesław Małkowski w ostatnich wyborach nieznacznie przegrał z Piotrem Grzymowiczem o fotel prezydenta Olsztyna. Jest w tej kadencji radnym reprezentującym własny komitet.