Śladami Balbiny

1740

Archiwalny materiał nt. olsztyńskiej rzeźbiarki Balbiny Świtycz – Widackiej.