Śladami Balbiny

1787

Archiwalny materiał nt. olsztyńskiej rzeźbiarki Balbiny Świtycz – Widackiej.