Infografika nt. spalania odpadów

spalanie Spalać czy składować?