Na dawnym placu składowym przy ul. Oficerskiej w Olsztynie rusza budowa farmy fotowoltaicznej. Olsztyńskie wodociągi będą miały własny prąd i przyczynią się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. Instalacja fotowoltaiczna ma wyprodukować rocznie 100 MWh energii elektrycznej.
– Instalacja fotowoltaiczna zasili w prąd bazę sprzętu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Olsztynie – mówi specjalista ds. inwestycji, Agnieszka Remisiewicz-Sokołowska. – Wartość inwestycji to ponad 800 tys. zł, z czego 71 proc. to dofinansowanie z  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Prace zakończą się w czerwcu 2017 r.

Nie jest to pierwsza inwestycja zmierzająca do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. Od 2011 r. z podgrzanej energią słoneczną wody korzystają pracownicy biurowca przy ul. Oficerskiej, Stacji Uzdatniania Wody “Karolin” oraz przepompowni ścieków przy ul. Artyleryjskiej.