Fot. Newsbar.pl
Fot. Newsbar.pl

W wielu polskich miastach odbyły się dzisiaj, w związku z rocznicą Cudu nad Wisła, patriotyczne manifestacje. Nasz reporter odwiedził Białystok, gdzie na festynie i paradzie wojskowej spotkali się mieszkańcy miasta. 

W 1920r. w Białymstoku  doszło do bitwy 1 Pułku Piechoty Legionów z resztkami wycofujących się spod Warszawy oddziałów 16 Armii RFSRR.

Bitwa białostocka była ostatnim elementem walk “Operacji Warszawskiej”, która przyniosła wygraną z bolszewikami. W bitwie o Białystok 1 ppLeg. dowodził płk. Stefan Dąb-Biiernacki. Duży wpływ na morale legionistów miała pomoc mieszkańców Białegostoku, którzy prócz zaopatrzenia żołnierzy w żywność brali czynny udział w walkach ulicznych.

Fot. Newsbar.pl
Fot. Newsbar.pl

Bitwę Białostocką upamiętnia w mieście pomnik przy ul. Zwycięstwa. W walkach o Białystok uczestniczył również Emil Fieldorf “NIL” i i podporucznik Władysław Broniewski. Bitwa białostocka została upamiętniona po 1990 r. na jednej z tablic pól bitewnych na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie.

Manifestacji patriotycznej jak zwykle przyglądał się z cokołu Józef Piłsudski

 

Fot. Newsbar.pl
Fot. Newsbar.pl