Obchody Dnia Niepodległości w Olsztynie. Ulicami miasta przeszły kompanie różnych formacji. W całym regionie odbyło się wiele wieczornic i spotkań.

Na przykład mieszkańcy olsztyńskich Redykajn i Likus spotkali się w stodole J. Kojrysa na Redykajnach i wspólnie śpiewali pieśni patriotyczne.

Zobacz kilka zdjęć

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz