Chór Collegium Baccalarum pod dyrekcją Agaty Wilińskiej dał koncert w piątek 3 czerwca w olsztyńskim zamku.  Po raz pierwszy z chórzystami wystąpiły artystki z Ukrainy: Alina Cholodna z Donbasu – grała na skrzypcach “Ave Maria” i Maria Usenko z Kijowa – sopranistka, która zaśpiewała “You raise me up”. Akompaniował Wiktor Żołnierek. 

W koncercie wystąpiła także sopranistka Magdalena Tokajuk, której akompaniował Michał Tyczyński. Organizatorem koncertu była Barbara Rytwińska, prezes WM Oddziału Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Olsztynie.
Zdjęcia: Newsbar.pl