W barczewskiej synagodze wystąpiły z koncertem dwa chóry. Olsztyński chór Collegium Baccalarum i barczewski chór Moderato.

Fot. Newsbar.pl