W barczewskiej synagodze wystąpiły z koncertem dwa chóry. Olsztyński chór Collegium Baccalarum i barczewski chór Moderato.

Fot. Newsbar.pl

synagoga1 Koncert dwóch chórów synagoga2 Koncert dwóch chórów synagoga4 Koncert dwóch chórówsynagoga5 Koncert dwóch chórówCollegium Baccalarum z dyrygentka Agata Wilinska Koncert dwóch chórów