Epidemia koronawirusa jest testem sprawności dla polskiej służby zdrowia. Tymczasem wydatki na ochronę zdrowia w Polsce stanowią jedynie połowę tego co średnia w Unii Europejskiej, wynoszą 1507 euro na osobę. W 2017 r. Polska przeznaczyła 6,5% PKB na opiekę zdrowotną, podczas gdy średnia w całej UE wyniosła 9,8%. (we Francji i Niemczech ok. 11 %). W dodatku tylko 70% tych wydatków pochodziło ze źródeł publicznych (średnia UE 79%). Pozostała część, to głównie bezpośrednie wydatki gospodarstw domowych, najwięcej na leki apteczne.

Badania eurostatu wskazują na problemy z liczbą średniego personelu medycznego oraz lekarzy. Na tysiąc mieszkańców przypada w Polsce 5,1 pielęgniarki i 2,4 lekarza, co jest najgorszym wynikiem spośród wszystkich państw UE. W województwie warmińsko-mazurskim wskaźnik jest jest jeszcze niższy, wynosi 1,99 lekarza na tysiąc mieszkańców. Struktura wieku dodatkowo pogłębia obawy, bowiem około jedna czwarta praktykujących lekarzy już przekroczyła wiek emerytalny – w przypadku niektórych specjalności, takich jak chirurgia ogólna, udział ten wynosi prawie 40%.

Liczba łóżek szpitalnych w Polsce przewyższa średnią unijną, jednak poziom ich wykorzystanie obniża skomplikowana struktura własnościowa i kompetencyjna placówek.

Pełne dane na temat stanu polskiej służby zdrowia na tle Europy, w tym najczęstszych chorób i przyczyn zgonów, profilaktyki, szczepień itd. pod tym linkiem. bs