Osoby, które zgłosiły chęć głosowania korespondencyjnego właśnie otrzymują pakiety wyborcze, w których znajduje się m.in. lista z kandydatami na prezydenta RP. Przesyłki mają dotrzeć do adresatów najpóźniej 23 czerwca br. Po wybraniu jednego z jedenastu kandydatów (krzyżykiem w kratce) można odesłać przesyłkę (lub zanieść do urzędu gminy) przed 26 czerwca br. Można także zanieść kopertę w dniu głosowania osobiście lub poprzez osobę trzecią do lokalu wyborczego. To ostatnie rozwiązanie jest najlepsze w kontekście sfałszowania głosów korespondencyjnych.

Co zawiera pakiet wyborczy:
– kartę do głosowania
– kopertę na kartę do głosowania
– oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu
– instrukcję głosowania
– kopertę zwrotną.

Głosowanie korespondencyjne jest proste, jednak zawiera drobną pułapkę. Dostajemy dwie koperty i aby głos był ważny liczy się właściwa w nich zawartość. Do koperty z napisem “Koperta na kartę do głosowania” wkładamy tylko kartkę z nazwiskami kandydatów. Koperta musi być zaklejona pod rygorem nieważności głosu. Oświadczenie o osobistym i tajnym głosowaniu musimy włożyć do właściwie zaadresowanej koperty zwrotnej do której wkładamy także kopertę z kartą do głosowania. Koperta zwrotna musi być także zaklejona.