Społeczeństwo starzeje się. Według GUS, w województwie warmińsko – mazurskim liczba osób w wieku powyżej 65 lat zwiększyła się w latach 2000–2018 ze 150,6 tys. do 227,5 tys. osób. Udział tej grupy ludności w populacji ogółem wzrósł z 10,6% w 2000 r. do 15,9% w 2018 r.

Współczynnik zgonów dla województwa warmińsko-mazurskiego był w 2018 r. niższy od przeciętnego w kraju. Niższą umieralność stwierdzono w czterech województwach: podkarpackim, pomorskim, małopolskim i wielkopolskim.

Głównymi przyczynami zgonów zarówno w województwie, jak i w kraju były choroby układu krążenia i nowotwory. Choroby układu krążenia spowodowały w 2017 r. 38,7% zgonów w  województwie i 41,5% w kraju. Nowotwory były przyczyną 26,6% zgonów w województwie i 26,5% w kraju.

Województwo warmińsko-mazurskie charakteryzowało się stosunkowo niską umieralnością w następstwie chorób układu krążenia, niższą wartość współczynnika odnotowano tylko w województwie wielkopolskim i kujawsko-pomorskim.

Z powodu chorób nowotworowych częściej umierali mężczyźni niż kobiety (305 i 232 zgony na 100 tys. osób danej płci). Większość mężczyzn i kobiet umierających na nowotwory była w wieku 50 lat i więcej. Wśród mężczyzn najwięcej zgonów spowodował nowotwór złośliwy oskrzela i płuca, nowotwór złośliwy gruczołu krokowego, nowotwór złośliwy jelita grubego i nowotwór złośliwy żołądka. Kobiety najczęściej umierały z powodu nowotworu złośliwego oskrzela i płuca, nowotworu złośliwego piersi, nowotworu złośliwego jelita grubego i nowotworu złośliwego jajnika.

W województwie warmińsko – mazurskim, podobnie jak w Polsce, obserwuje się zjawisko nadumieralności mężczyzn. Współczynnik zgonów mężczyzn, we wszystkich grupach wiekowych, był wyższy niż kobiet. Wysoki poziom umieralności mężczyzn przekłada się na wartość parametru, jakim jest przeciętne dalsze trwanie życia. Zróżnicowana długość życia mężczyzn i kobiet jest następstwem większej umieralności mężczyzn.

Przeciętna długość życia w województwie warmińsko – mazurskim w 2017 r. wyniosła 73 lata dla mężczyzn i 81,4 lata dla kobiet.

W kraju zarówno mężczyźni, jak i kobiety żyli dłużej – odpowiednio 74 lata i 81,8 lat. W województwie warmińsko-mazurskim, w ciągu 17 lat (2000–2017), średnia życia mężczyzn wzrosła o prawie 4 lata, natomiast kobiet o prawie 3 lata.

Najkrócej żyją mieszkańcy województwa łódzkiego (71,9 lat), a najdłużej w podkarpackim (75,6 lat). Podobnie jak mężczyźni, kobiety najkrócej żyły w województwie łódzkim (80,8 lat), a najdłużej w podkarpackim (83,1 lat).

opr. Kel na podst. GUS