Odwiedzamy pokamedulski klasztor w Wigrach, gdzie Jan Paweł II spędzał kilkudniowy urlop podczas pielgrzymki do kraju (8-10 czerwca 1999r.) Przygotowano dla niego specjalny apartament: pokój dzienny i sypialnię. Teraz zorganizowano w tych pomieszczeniach muzeum.

Do końca 2010 roku na terenie zespołu klasztornego znajdował się Dom Pracy Twórczej. Placówka działała przez kilkadziesiąt lat. W kwietniu 2010 r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego formalnie przekazało klasztor i jego zabudowania kościołowi.