Nie będzie referendum w sprawie odwołania prezydenta Olsztyna. Komisarz wyborczy odrzucił wniosek komitetu mieszkańców Olsztyna złożony Komisarzowi Wyborczemu 9 marca 2020 r. Wnioskodawcy nie zdołali zebrać wystarczającej liczby podpisów.

Po weryfikacji list inicjatorom referendum zabrakło prawie 3 tys. podpisów. Wśród zebranych podpisów były tzw. martwe dusze. Zdarzało się, że poszczególne osoby składały podwójnie podpisy. Znaczna część podpisów została złożona przez osoby zameldowane poza Olsztynem.

By doszło do referendum inicjatorzy potrzebowali 12 913 ważnych podpisów wyborców. Wprawdzie zgromadzili o 10 proc. więcej, ale po zweryfikowaniu podpisów okazało się, że ważnych podpisów jest zbyt mało. /kel/